Generelt om brennevin

Brennevin er en fellesbetegnelse for etanolholdige drikker som er fremstilt ved hjelp av destillasjon, og inneholder vanligvis fra 30-95,6 volumprosent Etanol. Pga skadepotensialet har myndighetene i Norge valgt å regulerer etanolholdige drikker, og da brennevin meget strengt. All handel utenom lisensierte skjenkesteder skal foregå via Vinmonpolet, og det er ikke lov til å selge drikker som inneholder mer enn 60 vol% etanol.

Brennevin lages ved at man først setter en "sats", dvs at man gjærer et råstoff som inneholder en sukkertype opp til 10-20 vol% etanol, for så å destillere denne satsen. Destillasjonen kan foregå på mange måter, men gjøres vanligvis i en destillasjonskolonne, eller en pott-still avhengig av hva slags produkt man er ute etter.ille

Grunnen til at man må destillere satsen er at gjærsopp ikke tåler stort mer enn 20 vol% etanol. Ikke minst produseres det også langt flere stoffer enn kun etanol under gjæring. Disse stoffene går under sekke-betegnelsen fusel, og består av alt fra ketoner til karboksylsyrer. I nøytralt brennevin vil disse stoffene sette en uønsket smak på produktet, mens man i andre brennevinstyper(f.eks Whiskey) nyttegjør seg at de forskjellige fusel-oljenes karakteristiske smaker.

Generelt kan man klassifisere brennevin i klart og brunt brennevin. 

Eksempler på klart brennevin kan være:

  • Vodka
  • Gin
  • Lys Rom
  • Lys Tequila
  • Hjemmebrent

Eksempler på brunt brennevin kan være:

  • Whiskey
  • Brandy
  • Cognac
  • Brun Rom

Vodka og hjemmebrent er typiske eksempler på klart og nøytralt brennevin. De har gjerne høyt etanolinnhold, og smaker svært lite. Dette da de gjerne destilleres flere ganger på destilasjonskolonner som skiller etanolen(og noe vann) ut ifra de andre stoffene som dannes under gjæringen. Ut av destillasjonskolonnene har vodkaen som oftest en volumprosent på rundt 96%, for at de så vannes før flasking.

Kilder:
http://twinliquors.com/learn/spirits/all-spirits/#.VLKNsCuG-So
http://en.wikipedia.org/wiki/Vodka